Late Dr J M Kitchlu
1977
Late Shri S K Parthasarathi
1977
Late Shri B C Mathur, IAS (Retd)
1977
Shri Sharu S Rangnekar
1977
Late Prof Nitish R De, IPS
1977
Prof J Philip
1977
Dr Uddesh Kohli
1977
Prof. Abad Ahmad
1977
Shri M S S Varadan
1977
Late Dr Dharni P Sinha
1981
Late Dr S R Mohnot
1981
Dr M B Athreya
1981
Late (Lt. Col.) M M A Basha
1981
Dr. M.V.D Bogaert
1981
Dr B R Singh
1985
Prof Vinayshil Gautam
1985
Prof Y K Bhushan
1985
Dr Ram Prakash
1985
Shri T Madhavan Kutty
1985
Shri G V N Mudaliar
1985
Shri A A Niazi
1985
Prof. K Shamanna
1985
Late Dr G K Suri
1985
Late Dr P N Singh
1986
Dr George J Neelankavil
1988
Prof B R Virmani
1989
Dr Rajan Saxena
1991
Late Dr B L Rawat
1991
Mrs Padma Ramachandran
1992
Late Shri Sami Mallick
1993
Shri J N Amrolia
1994
Shri U K Dikshit
1996
Shri C D Jose
1997
Late Prof C S Venkat Ratnam
1997
Dr Sunil Abrol
1998
Late (Dr) S R Gollapudi
1998
Shri R Mukundan
1998
Late Shri S Chidambaram Iyer
1999
Late Shri S B Hegde Patil
1999
Late Brig. Inder Sethi, AVSM (Retd)
1999
Late Shri V Krishnan
2000
Shri M B S Sastry
2000
Shri R P Singh
2000
Prof C M Srivastava
2000
Dr S Venkataraman
2000
Shri A K Sapru
2001
Late Dr R James David
2001
Dr Upinder Dhar
2002
Dr N M Kondap
2003
Late (Dr) P L Rao
2003
Dr V Narendran
2003
Dr S K Tamotia
2004
Late Shri Subir Raha
2004
Prof (Dr) Y L Ahuja
2004
Prof (Dr) D K Banwet
2004
Prof (Dr) Sudhir K Jain
2004
Prof Dr S Ravishankar
2004
Dr (Mrs) Santosh Dhar
2005
Late Dr R V Sarjotishi
2005
Dr S G Bapat
2006
Shri P K Maheshwari
2006
Dr Firoz Holia
2007
Dr (Ms) Padma Iyer
2007
Shri C K Podder
2008
Prof V P Narayanan Nair
2009
Prof B Thyagaraj
2009
Dr K R Gangadharan
2011
Dr Y Manohar
2011
Ms Sujata Mangaraj
2011
Shri B M Prasad
2011
Dr (Mrs) Rajeshwari Narendran
2012
Shri Yogesh Kumar Upadhyay
2012
Shri T V Subba Rao
2012
Shri Arvind Prahlad Khode
2013
Shri G Varagha Swamy
2013
Shri P C Panda
2014
Dr M M Sulphey
2014
Shri Aditya Moona
2014
Shri Pradeep V Kamat
2015
Shri P T George
2015
ISTD Diploma

NEFT Details for Diploma Course Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

A/c Name: ISTD Diploma Programme

Branch: Mehrauli Institutional Area.

A/C No.: 405039711

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: -

ISTD Membership

NEFT Details for Membership Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

Account Name: Indian Society for Training & Development

Account No: 405039697

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: 110019018

ISTD Training Programmes / Conference

NEFT Details for Programme/Conference Fees:

Name of the Bank: Indian Bank

Account Name: Indian Society for Training & Development

Account No: 405039697

NEFT/IFSC/RTGS Code: IDIB000M089

MICR Code: 110019018